Μέγαρο Λόγγου

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Μελέτη Φωτισμού

Πουλοπούλου Σοφία

Φωτογράφιση

Ασλανίδου Γεωργία